Veluwe

De afdeling Veluwe wordt begrensd door de lijn Zwolle, Lelystad, Arnhem, en langs de IJssel weer naar Zwolle. Er wonen zo'n 600 NTKC-leden in dit gebied. Wij hebben 2 terreinen in beheer: De Kooiberg bij Ugchelen/Apeldoorn en Roggebot bij Dronten.

Op De Kooiberg is het sleutelkastje in gebruik genomen en op de pomp is een slot gekomen om ongenode gasten te weren. Alle sleutels (toiletgebouw, werkhok, pomp) zijn nu zowel in het sleutelkastje te vinden als op het sleuteladres. Details vind je bij de sleutelinformatie op de ledenpagina.

Sfeerbeeld van Veluwe

Informatie

De Kooiberg, Ugchelen

Roggebot, Dronten

Het terrein De Kooiberg

De pomp Kooiberg
Het water van de pomp komt van 23 meter diep.
Na ongeveer 6 lange en rustige slagen geeft de pomp water. Is de pomp een tijd niet gebruikt, dan dient men de pomp eerst 2 minuten of met circa 30 slagen door te pompen. De kwaliteit van het water wordt jaarlijks gekeurd.

Wintervoorziening
Op ongeveer 2 meter diepte heeft de zuigbuis een klein gaatje. De buis loopt langzaam leeg tot een diepte van 2 meter onder de grond zodat hij niet bevriezen kan.

Bordje 'Geen Drinkwater' op de pomp van terrein De Kooiberg
Op de pomp van terrein De Kooiberg bij Ugchelen is het bordje 'Geen Drinkwater' geplaatst. De plaatsing van dit bordje zijn wij wettelijk verplicht omdat het pompwater niet voldoet aan de normen die worden gesteld aan drinkwater zoals dat van leidingwater uit de kraan thuis.

Geen Drinkwater?
Volgens de wettelijke normen voldoet het water uit de pomp van De Kooiberg niet aan de drinkwaternorm en mag het officieel geen drinkwater heten en niet als drinkwater worden aangeboden. Die drinkwaternorm is de norm van het drinkwater dat wij uit de kraan thuis tappen. Dit houdt niet in dat het pompwater verontreinigd is of anderszins schadelijk, maar het houdt in dat wij een bordje op de pomp dienen te plaatsen. Sinds jaar en dag zijn de testresultaten uit de jaarlijkse wateranalyse die door een gecertificeerd bedrijf wordt uitgevoerd, vrijwel gelijk.
Evenals bij het gebruik van drinkwater is het ook bij gebruik van pompwater verstandig dit niet lang te bewaren en zeker niet in de zon of bij een warmtebron te plaatsen. Dit versnelt de groei van bacteriën.
Mocht je toch meer zekerheid willen dan is het advies om het pompwater voor consumptie te koken.
Voor het gebruik van de pomp in het algemeen geldt: goed doorspoelen (ca. 2 min. of 30 lange slagen) wanneer deze langere tijd (dagen) niet in gebruik is geweest.

Informatie over De Kooiberg en omgeving
De Kooiberg is een terrein voor natuurliefhebbers en rustzoekers. Zwijnen, reeën en herten worden regelmatig gezien op ons terrein. Met enig geluk ziet u ook een vos of een das.
Honden zijn toegestaan mits ALTIJD aangelijnd. Er wordt met klem aangeraden te allen tijde de hond aangelijnd te houden, ook 's nachts in de tent, aangezien de kans op een treffen met everzwijnen steeds groter wordt. En ook t.b.v. het overige wild dat in de nachtelijke uren het terrein ongehinderd moet kunnen doorkruisen. Zodra de hond buiten het terrein is gelden de regels van de landgoedeigenaar en SBB. De verantwoording voor de hond ligt altijd bij de eigenaar.

Kook- en stookvoorschrift
Ons terrein ligt midden in de bossen van de Veluwe en is onderdeel van Natura2000 gebied.
Op De Kooiberg is het ten strengste verboden om (kook)vuur te stoken met hout, houtskool, briketten, BioLite of HappyCan, kant-en-klaar barbecues o.i.d. Kookvuur is slechts toegestaan d.m.v. brander met gascartouche of brandstoffles. Tegen overtreding wordt hard opgetreden en wordt de politie ingeschakeld!

Ligging van het terrein
Het terrein ligt in een oud smeltwaterdal uit de voorlaatste ijstijd. Het hoogteverschil tussen het benedenterrein en het boventerein bedraagt 8 meter. Door het kappen van bomen heeft ons terrein veel zonnige kampeerplekjes. Gelukkig zijn er bomen genoeg over om schaduw te zoeken als het u te warm wordt.
De voorzieningen zijn heel eenvoudig. Water haalt u bij de pomp beneden op het terrein. Verder is er een bescheiden houten toilethuisje. Doorspoelen met emmers water.
Het terrein heeft geen hekwerk rondom, aan de kant van het fietspad en aan de noordkant liggen grote boomstammen verspreid gesitueerd en her en der een takkenwal. Deze takkenwal wordt geleidelijk vervangen door dikke boomstammen.

Afval verwijderen
Klein afval kan plat- en kleingemaakt in een van de drie afvalzakken die aan de achterzijde van het Pomphuisje hangen. Groot afval zoals stoelen zeilen e.d. dienen meegenomen te worden en thuis in de container te worden gedaan. Dus niet zoals onderstaande foto laat zien.

De omgeving
De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa. Rechtstreeks vanaf het terrein kunt u eindeloos wandelen of fietsen. Neem een goede kaart mee, u zou niet de eerste zijn die wat moeite heeft de weg naar de tent terug te vinden. Bent u hongerig of dorstig geworden van het wandelen of fietsen ga dan richting Ugchelen. Aan het eind van De Hoog Buurloseweg is een uitstekend Pannenkoekhuis. Linksaf, nog even verder richting Ugchelen,vindt u bij de Ugchelse Kei, het IJskaffee De Kei. Daar hebben ze het lekkerste ijs van de omgeving.
Apeldoorn heeft zijn eigen karakteristieke, maar geen oude historische kern zoals het nabij gelegen Zutpen en Deventer. Zoekt u cultuur, of iets voor de kinderen, dan is er natuurlijk Paleis Het Loo, de Apenheul & Park Berg&Bos, museum Kröller-Müller in Park de Hoge Veluwe (ingang Hoenderloo), schaapskooi Hoog Buurlo of landgoed en kasteel Staverden richting Ermelo.

Historie
De Kooiberg en het aangrenzende Van der Huchtbos, het Ugchelse bos en het Willemsbos zijn rond 1900 aangelegd als sociale- en werkgelegenheidsprojecten. Ons terrein stond vroeger ook bekend als Johnnies land. Al vanaf 1945 werd er incidenteel door NTKC-ers (en anderen) gekampeerd. Begin 1950 wordt door de eigenaresse aan de NTKC toestemming verleend om te kamperen op De Kooiberg. Op 2 april 1951 verlenen B&W van Apeldoorn een kampeervergunning. Het terrein is nog steeds particulier eigendom.

Nieuwe ontwikkelingen
VHP (eigenaar) ontwikkelt haar voormalige (dennen)productiebos en waterwingebied, naar een natuurlijk gemengd bos, met bomen van verschillende leeftijd. Het hout is FSC (Forest Stewardship Councel) gecertificeerd.

Het gebied rond Hoog Buurlo, met schaapskooi, woonhuis en schaapsdriften is al enige eeuwen oud. SBB brengt het unieke gebied terug naar de situatie van rond 1900. 10 Minuten fietsen van ons terrein.
Sprengen en beken bij Ugchelen waren vanaf 1700 van belang voor de papierindustrie en wasserijen. De gemeente Apeldoorn en het Waterschap zijn al enige tijd bezig de oude waterlopen te herstellen. 30 Minuten lopen van ons terrein vindt u de koppelsprengen.

Toeristische informatie in de omgeving van Roggebot


Ontwikkelingen rondom ons terrein
Ons terrein Roggebot is een rustige oase in een bos in een uitgestrekt agrarisch gebied.
Hoewel het land jong is, verandert er veel wat betreft de inzichten over het gebruik van de polder:
steeds meer delen landbouwgrond krijgen een natuurfunctie.
Om ons terrein zijn een aantal van deze interessante projecten gerealiseerd of zijn ze daar mee bezig.

De Roggebottocht
Een van de eerste projecten was het laten meanderen van de vaart, de Roggebottocht, achter ons terrein.
Door afgraving van de walkanten is er variatie gekomen in de voordien rechte vaart.
Echt een verrijking van het landschap en daardoor een aantrekkelijke route om te wandelen.

Genenbank
Oud-minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 15 mei 2006 de eerste genenbank van Nederland voor autochtone bomen en struiken geopend in natuurgebied Roggebotzand van Staatsbosbeheer. Naar schatting bestaat nog minder dan 5% van de vegetatie van Nederland uit oorspronkelijke vegetatie. Inheems materiaal is van groot belang voor de kwaliteit van ecosystemen. In de natuur zijn de verschillende dieren en planten sterk van elkaar afhankelijk. Ecologische processen raken al snel verstoord bij veranderingen in bijvoorbeeld tijdstip van uitloop, bloei of groei. Staatsbosbeheer heeft van bijna 60 van de 114 soorten inheemse bomen en struiken oude, oorspronkelijke exemplaren gevonden, deze vervolgens vermeerderd en geplant in een bos 'Bronnen voor nieuwe natuur' in natuurgebied Roggebotzand. Vanuit deze genenbank kunnen de natuurgebieden in Nederland weer worden voorzien van oorspronkelijke bomen en struiken, waarvan een groot deel anders zou zijn uitgestorven. 'Bronnen voor nieuwe natuur' is daarmee een belangrijk instrument om het biodiversiteitsbeleid van Nederland uit te voeren. Het ministerie van LNV heeft de genenbank daarom medegefinancierd. Het bos waarin 'Bronnen voor nieuwe natuur' is gerealiseerd, is voor het publiek toegankelijk. Door een wandelpad en informatiepanelen kunnen bezoekers dit unieke stukje natuurlijk erfgoed zelf ervaren. Zie voor meer informatie op de site: http://www.genenbankbomenenstruiken.nl

Het Wilhelminabos
In de noordpunt van Boswachterij 'Het Roggebotzand' ligt het KWF Koningin Wilhelminabos ter nagedachtenis
aan dierbaren die aan kanker zijn overleden. Met de aanleg is begonnen op zaterdag 9 december 2000.
Staatsbosbeheer en de Stichting Nationale Boomfeestdag hebben dit bos in 1999 geschonken aan
KWF Kankerbestrijding. Deze organisatie bestond toen 50 jaar. Het bos is genoemd naar Koningin Wilhelmina,
vanwege haar grote betekenis voor de kankerbestrijding in ons land. Op glaspanelen tussen de bomen staan
de namen van vele mensen die aan kanker zijn overleden.
Op de jaarlijkse ‘Bomen voor het Leven-dag’ worden nieuwe panelen met namen onthuld en kunnen
nabestaanden een boom planten. Dit bos ligt op loopafstand, iets minder dan 2 km, van ons terrein.

Het Roggebotveld
Het Roggebotveld ligt in Oostelijk Flevoland tussen Ketelhaven en het Roggebotzand, direct ten zuiden van de dijk van het Vossemeer. Het gebied sluit aan op de door de provincie Flevoland vastgestelde Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, het moet een schakel gaan vormen tussen de Hoge Vaart en de randmeerbossen. Het oppervlak bedraagt 60 hectare. Door het afgraven van de voedselrijke bovenlaag (450.000 m3) van het voormalige landbouwgebied, wordt het terrein voedselarmer en natter gemaakt.
De inrichting van het Roggebotveld heeft een aantal doelen. Het eerste is de ontwikkeling van natte bloemrijke graslanden, met daarnaast drogere plekken als nestelgelegenheid voor weidevogels.
Door een uitgekiende aanpassing van sloten en watergangen ontstaan ook mogelijkheden voor open water, stilstaand en stromend, en enig rietmoeras. Dit laatste vooral langs de Roggebottocht, waardoor een ecologische verbinding tussen het Roggebotzand en de Hoge Vaart ontstaat.
Ten slotte wordt de verdroging van dit bos verminderd door het vasthouden van water in de zone direct naast het bos. Hoewel het terrein - ook als het eind 2009 klaar is - niet toegankelijk is voor publiek, wordt er wel gedacht aan een pad langs het terrein om de vogelaars ter wille te zijn.

Nieuws

Dringend gezocht: kampmeester(s) voor Texel!

woensdag 18 juli 2018 | Afdeling NTKC algemeen

In het hoogseizoen is er op Texel een vaste kampmeester. Helaas is er door ziekte een gat ontstaan voor de periode van 4 tot 18 augustus. Wie is in de gelegenheid om in deze periode de dankbare taak …

Je favoriete buitenlandse kampeerplekjes delen

zondag 1 juli 2018 | Afdeling NTKC algemeen

Kom je deze zomer in het buitenland op een kampeerterrein waar je je als NTKC'er thuis voelt? Dan zou het leuk zijn als je je vondst deelt met andere leden. Op de pagina's Kamperen in Frankrijk, Kamp…

Pinbetalen op de terreinen

zondag 1 juli 2018 | Afdeling NTKC algemeen

Ook dit jaar kun je op een aantal terreinen met pin betalen! Op de terreinen De Slufter (De Cocksdorp), De Heerkuil (St. Geertruid), Huizen (Naarden) en Het Essenbos (Ouddorp) kun je van 1 juli t/m 3…

Hoe ben je als NTKC-lid verzekerd?

zaterdag 23 juni 2018 | Afdeling NTKC algemeen

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk voor de club doe? Wat is verzekerd aan de gebouwen, gereedschap en machines van de NTKC? Met deze vragen op de achtergrond hebben we een overzicht gemaakt …

Kennemerland Fiets Tour: vertrek op 't Aagt en aankomst op De Hertenweide

donderdag 14 juni 2018 | Afdeling NTKC algemeen

Beste kampeerders, De deelnemers van de KFT 2018 verzamelen op 22 juni op 't Aagt. Het is een vrij grote groep. Mocht je net gepland hebben om op 't Aagt te gaan kamperen? Laat het je niet afschrikke…

Foto's