Bestuur

De club wordt bestuurd door het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen. Net als alle andere functies binnen de club worden ook deze bestuursfuncties vervuld door enthousiaste leden.

In de statuten is precies vastgelegd wat de taken van de verschilende besturen zijn en hoe de besturen worden samengesteld. Ook de controle is vastgelegd, in de algemene ledenvergadering legt het hoofdbestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid. De Clubraad heeft tot doel het draagvlak voor en de doelmatigheid van de in de algemene ledenvergadering te nemen besluiten te vergroten.