Commissies

Statutair is het bestaan van twee commissies bepaald, namelijk de Clubcodecommissie en de Financiële commissie. De leden van de commissies zijn onafhankelijk en mogen geen andere functies binnen de club bekleden. Daarnaast kent de club een aantal ad hoc commissies die zijn ingesteld door het hoofdbestuur.

Financiële commissie (FICO)

Volgens artikel 18.3 van de statuten heeft de Financiële commissie als taak:
- de algemene ledenvergadering, het hoofdbestuur en de penningmeester gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over het financiële beleid
- het onderzoeken van de rekening en verantwoording van het hoofdbestuur, mede aan de hand van het rapport van de externe registeraccountant, en het verslag uitbrengen aan de algemene ledenvergadering van haar bevindingen.

De leden van de Financiële commissie worden door de ALV gekozen. Op dit moment bestaat de Financiele commissie uit Piet Lock, Hans Ros en Hans Scholten. De Financiële commissie is per e-mail bereikbaar via fico@kampeerclub.nl.

Clubcodecommissie (CCC)

De Clubcodecommissie heeft als taak (samenvatting van artikel A.2.1 van het reglement voor de clubcode):
- het adviseren van het hoofdbestuur en afdelingsbesturen bij het afhandelen van klachten
- het adviseren van het hoofdbestuur en kennismakingsleden omtrent de toelating van kennismakingsleden
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van het hoofdbestuur in alle zaken die verband houden met de clubcode, het toetredingsbeleid en de klachtenregeling.

Op dit moment bestaat de Clubcodecommissie uit Aurea Maduro, Chiel van Lienden en Hans van Oostveen. De leden van de Clubcodecomissie worden door het hoofdbestuur benoemd. De Clubcodecommissie is ook bereikbaar per e-mail: ccc@kampeerclub.nl.

Overige Commissies

Het hoofdbestuur kan ook zelf commissies oprichten om het hoofdbestuur op een specifiek onderdeel bij te staan. Zo wordt er op dit moment gewerkt in de Promotiecommissie (PromoPlus), de Coördinatiecommissie die het onderhoud van De Heerkuil verzorgt, de Werkgroep Statistiek, de Werkgroep Centrale opslag en de Werkgroep Toiletgebouwen. Deze drie werkgroepen kun je bereiken via het Hoofdbestuur.