Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur is het hoogste bestuursorgaan van de NTKC.

Net als de rest van de NTKC bestaat het hoofdbestuur volledig uit vrijwilligers. Leden van het hoofdbestuur worden gekozen door de algemene ledenvergadering.

Volgens de statuten heeft het hoofdbestuur als taak:

- het voorbereiden van maatregelen met betrekking tot het algemeen beleid
- het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering
- het zorgdragen voor de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging

Het hoofdbestuur streeft ernaar besturen, secties en de overige leden met regelmaat te informeren over relevante lopende zaken. Waar dat zinvol is zullen we ook vaker met een bestuur of sectie in overleg gaan voor afstemming, nadere kennismaking of andere zaken.

verslag februari 2018
Verslag januari 2018
Verslag beleidsweekend juni 2015

Op dit moment bestaat het hoofdbestuur uit de volgende leden:

Voorzitter

Jan Kuiper
taken:
algemene zaken
vergunningen en contracten
externe betrekkingen en promotie

Secretaris

Heleen van Wieringen
taken:
algemene secretaristaken
klachtenafhandeling

Penningmeester

Thijs Jansen
taken:
financieel beheer
investeringsbewaking
verzekeringen

2e Penningmeester / Coördinatie clubbureau

Nelleke van der Meulen
taken:
debiteuren- en crediteurenadministratie
betalingen
coördinatie clubbureau

2e Secretaris (verkiezing ALV 2018)

Pien Balk
taken:
inkomende post / recent archief
verslaglegging vergaderingen
afhandeling normverzoeken

Communicatie & publiciteit

Susan van Oostveen
taken:
Buitenspoor, website
nieuwsbrief, Facebook, promotie

Terreinbeheer (+ vice-voorzitter)

Albert Fien
taken:
vergunningen (groen en milieu)
(toilet-)gebouwen

Terreinbeheer Landschap

Mark Roest
taken:
groenbeheer en -beleid

Juridische zaken

Willem van den Eijkel
taken:
juridische zaken

Bewaren