Statuten en reglementen

In de statuten zijn het doel en de structuur van de club in hoofdlijnen vastgelegd.
In de reglementen wordt dit nader uitgewerkt. Hieronder zijn de statuten en reglementen als pdf te downloaden.

Statuten

statuten

Reglementen

a. clubcode
b. clubterreinen
c. clubstructuur
d. clublidmaatschap