NTKC en Privacy

Terrein

Afdeling NTKC algemeen

De NTKC beschikt over persoonsgegevens van haar leden. Dat is niet zo bijzonder want op basis van deze gegevens kan de NTKC zijn leden Buitenspoor en een nieuwsbrief toesturen. Ook zijn deze persoonsgegevens nodig om de contributie te kunnen innen. Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie die over persoonsgegevens beschikt er voor zorgen dat zij deze gegevens veilig bewaart en moet zij deze gegevens vernietigen als er geen noodzaak meer is om ze te bewaren.

De NTKC is altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Als voorbereiding op de nieuwe regelgeving is de NTKC bezig om te inventariseren welke persoonsgegevens de club echt nodig heeft en op welke manier de club deze gegevens bewaart. Voor zover blijkt dat dit niet in overeenstemming is met de nieuwe regels, zal de NTKC daarvoor de nodige aanpassingen aanbrengen in zijn administratie en organisatie. Regelmatig zult u geïnformeerd worden over de ontwikkelingen op dit gebied.

Update 24 mei 2018:
De privacyverklaring is inmiddels klaar en gepubliceerd en hier op de site te vinden


Gepubliceerd op donderdag 8 maart 2018

Log in met je NTKC account om de reacties te lezen, en zelf een reactie achter te laten.

« TC Doedag op Texel - Uitbreiding huisvesting op De Slufter »