Veelgestelde vragen

Bij nieuwe, maar ook bij langer meedraaiende leden, leven nog weleens vragen over wat wel en wat niet mogelijk is bij de NTKC. Hieronder vind je de vragen die het meest aan het clubbureau gesteld worden.

Over kamperen op de NTKC-terreinen

Hoe log ik voor het eerst in op de ledenpagina?
Hoe log ik in bij een bestaand-account?
Wachtwoord vergeten?
Welke regels gelden er op de terreinen?
Welke tenten mogen wel en welke tenten niet?
Kan ik ook buiten het zomerseizoen kamperen?
Wat kan wel en wat kan niet bij het introduceren van niet-leden?
Zijn honden toegestaan op NTKC-terreinen?
Moet ik bang zijn voor drukte op de terreinen?
Wat is er te doen voor kinderen op de NTKC-terreinen?
Wat moet ik doen als ik op een terrein aankom en er zijn geen andere kampeerders?
Wat moet ik doen als ik als ik als laatste het terrein verlaat?
Wat zijn de taken van de kampmeester?
Kampmeester zijn, is dat niet veel werk?
Kan ik op de kampeerterreinen gebruik maken van elektriciteit?
Op welke terreinen mag ik een houtkachel of een vuurschaal gebruiken?
Zijn werkdagen verplicht?
Wat zijn afdelingen en wat doen die precies?
Wat is mijn afdeling?
Hoe kan ik clubartikelen bestellen?
Hoe kan ik caravanrechten krijgen?

Welke regels gelden er op de terreinen?

Basisregel is dat je geen overlast voor anderen veroorzaakt. Daarnaast gelden er enkele regels om de natuur en de ondergrond van de terreinen te beschermen. De belangrijkste regel is dan ook dat je je tent of caravan om de vier nachten verplaatst. Voor een precieze omschrijving zie de reglementen (A, Reglement voor de clubcode).
Verder gelden er voor enkele terreinen aanvullende regels. Zie daarvoor de infomatie bij de terreinen.

Welke tenten mogen wel en welke tenten niet?

Voor tenten geldt een maximale oppervlakte van 17m2. Deze regel geldt overigens niet voor introducés en kennismakingsleden. Zie ook de reglementen (A. Reglement voor de clubcode).

Kan ik ook buiten het zomerseizoen kamperen?

Ja, op de meeste terreinen kun je het hele jaar door kamperen. Let er wel op dat zodra er kans op nachtvorst is, het water van het toiletgebouw afgesloten wordt. Je kunt dan alleen nog water halen uit de speciale winterkraan. Dat betekent dat er dan niet meer gedoucht kan worden en dat je de wc moet doorspoelen met een emmer water uit de winterkraan.

Wat kan wel en wat kan niet bij het introduceren van niet-leden?

Ieder NTKC-lid mag twee niet-leden introduceren, of één 'duurzaam samenwonende eenheid', wat meestal een gezin inclusief kinderen zal zijn. De tijdsduur van de introductie is beperkt tot twee periodes van vier nachten per terrein, of één aaneengesloten periode van 21 nachten verspreid over meerdere terreinen, waarbij ook de maximale verblijfstijd per terrein 4 nachten is.
Introducés kunnen alleen kamperen in een tent, die overigens niet hoeft te voldoen aan de bij de NTKC geldende maximumafmetingen. Zie ook de reglementen (A, Reglement voor de clubcode).
LET OP! In verband met de drukte is het van 1 juli tot 31 augustus NIET mogelijk om op Texel (De Slufter) niet-leden te introduceren.

Zijn honden toegestaan op NTKC-terreinen?

Honden zijn op ieder terrein welkom, zolang ze geen overlast veroorzaken voor andere kampeerders. Ze moeten daarom op het terrein altijd aangelijnd zijn, en buiten het terrein uitgelaten worden.

Moet ik bang zijn voor drukte op de terreinen?

In de zomermaanden of tijdens Hemelvaart en Pinksteren kan het bij goed weer met name op de kustterreinen en op De Heerkuil (St. Geertruid) erg druk zijn. Dat kan wel eens een beetje inschikken betekenen, maar over het algemeen is er altijd wel plaats.
Als je echter op andere dan bovengenoemde terreinen of buiten het hoogseizoen gaat kamperen, dan kun je meestal rekenen op een oase van rust. De kans is dan zelfs aanwezig dat je de enige kampeerder bent!

Wat is er te doen voor kinderen op de NTKC-terreinen?

Je kunt op de terreinen geen entertainmentprogramma's verwachten, maar de meeste kinderen zullen zich er niet snel vervelen. De uitgebreide natuur op de terreinen biedt veel mogelijkheid om te ravotten, hutten te bouwen enzovoort.
Op drukke terreinen zijn er tijdens de zomermaanden meestal wel leeftijdsgenoten te vinden om mee op te trekken. Voor de overige periodes en op andere terreinen zijn enkele ouders begonnen met 'De Trollen'. Dit is een initiatief om met elkaar af te spreken zodat de kinderen met elkaar kunnen spelen.
Op de meeste terreinen zijn bij de kampmeester documentatiemappen in te zien met daarin tips over wat er in de omgeving te doen is.
Op een groeiend aantal terreinen zijn inmiddels goedgekeurde speeltoestellen (meestal schommels en/of wipwaps) te vinden.
Verder is het op veel terreinen mogelijk om in overleg met de kampmeester een kampvuur te maken.
Voor jongeren van 14 tot en met 26 jaar is er de Jeugdsectie, die iedere maand (zelfstandig) kampeert op een van de NTKC-terreinen.

Wat moet ik doen als ik op een terrein aankom en er zijn geen andere kampeerders?

Allereerst zul je naar de sleutelbewaarder moeten om de sleutel van het kampmeesterhok - en bij sommige terreinen ook van het toegangshek - op te halen. De sleutelhouder woont vrijwel altijd in de directe omgeving. De adressen zijn te vinden op de website bij de sleutelinfo van het terrein.
In het kampmeesterhok vind je de overige sleutels van het toiletgebouw en (in het winterseizoen) de winterkraan. Verder vind je in het kampmeesterhok de kampkoffer. Hierin zit alles wat je nodig hebt om jezelf en eventuele anderen in te schrijven en informatie over overige zaken die de kampmeester van het terrein moet weten. Want de eerste kampeerder die aankomt op een terrein is automatisch kampmeester.

Wat moet ik doen als ik als ik als laatste het terrein verlaat?

Als je als laatste het terrein verlaat, ben je inmiddels kampmeester. Volg de aanwijzingen in de kampkoffer op (zoals het afsluiten van het kampregister en de waterleiding), doe alles op slot en breng de sleutel terug bij de sleutelbewaarder.

Wat zijn de taken van de kampmeester?

In hoofdlijnen:
- de kampeerders inschrijven in het kampregister en het kampgeld in ontvangst nemen
- het afdragen van de ontvangen kampgelden aan de afdelingspenningmeester
- bemiddelen bij eventuele problemen tussen kampeerders
- als er problemen ontstaan op het terrein die de kampmeester zelf niet kan oplossen, eerst contact zoeken met medekampeerders voor hulp, en anders contact opnemen met het afdelingsbestuur.
In de kampkoffer bevindt zich een duidelijke en overzichtelijke handleiding voor de kampmeesters, waarin precies staat hoe alles in z'n werk gaat.

Kampmeester zijn, is dat niet veel werk?

Dat valt over het algemeen best mee. Reken op maximaal een uurtje per dag, voornamelijk om in te schrijven en af te rekenen. Als het rustig is op een terrein zal dat (veel) minder zijn. Op drukke terreinen is er in de zomer vaak een kampmeesterrooster opgesteld. Dat houdt in dat de afdeling aan ervaren leden vraagt om op drukke momenten kampmeester te zijn. Dat zijn dan soms alleen de weekenden, maar het kan ook zijn dat zo'n kampmeester er de hele week is.

Kan ik op de kampeerterreinen gebruikmaken van elektriciteit?

Op een aantal terreinen is een oplaadpunt aanwezig. Een oplaadpunt wordt alleen gebruikt voor het opladen van kleine toestellen zoals mobieltjes, nintendo's en fietsaccu's. Het is niet toegestaan om een kabel uit te leggen naar tent of caravan en ook het opladen van caravanaccu's en het aansluiten van stekkerdozen is niet toegestaan.
Bij de terreininformatie op deze site is aangegeven welke terreinen over een oplaadpunt beschikken.
Een deel van de terreinen heeft helemaal geen elektriciteit. Op een enkel terrein (Den Treek, Leusden) heeft de aansluiting een zeer beperkt vermogen, een lampje in het toilet kan erop branden maar opladen kan daar niet.

Zijn werkdagen verplicht?

Nee, het staat iedereen vrij om al dan niet deel te nemen aan werkdagen. Maar alleen met de hulp van de leden is het mogelijk de terreinen ieder jaar weer kampeerklaar te maken! Iedereen is daarom ook van harte welkom op een van de vele werkdagen. Je hulp wordt dus zeer op prijs gesteld.

Wat zijn afdelingen en wat doen die precies?

Afdelingen zijn regionale organisaties binnen de NTKC, met als voornaamste doel om één of meerdere terreinen te beheren. De afdeling is verantwoordelijk voor het onderhoud op het terrein en zorgt voor alle middelen op de terreinen om het kamperen mogelijk te maken (zoals vuilafvoer, de inhoud van de kampkoffer enzovoort). Daarnaast kan een afdeling allerlei activiteiten organiseren. Dat kunnen werkweekenden zijn, om het terrein te onderhouden, maar ook activiteiten ter ontspanning. Zo worden er excursies georganiseerd, kinderkampen, jeu-de-boulestoernooien en nog veel meer. Zie de agenda om te zien wanneer en waar wat georganiseerd wordt. Op de afdelingspagina's vind je de activiteiten geordend per afdeling.
Het afdelingsbestuur wordt gekozen door de leden van de afdeling, en legt daar ook verantwoording aan af. Daartoe wordt er tweemaal per jaar een afdelingsledenvergadering gehouden. Ook de data van deze vergaderingen zijn terug te vinden in de agenda en bij Mijn NTKC.
Tijdens de afdelingsledenvergaderingen kan er ook ingesproken worden op voorstellen van het hoofdbestuur die de hele club betreffen. Het afdelingsbestuur kan zo de mening van de afdelingsleden vertegenwoordigen tijdens de clubraad. Ook kunnen door de afdelingsvergadering nieuwe voorstellen worden ingediend. Zie voor meer informatie de beslissingsmatrix.

Wat is mijn afdeling?

Als je inlogt bij Mijn NTKC zie je direct bij welke afdeling jij ingedeeld bent.

Hoe kan ik clubartikelen bestellen?

Onderstaande artikelen zijn te bestellen door het bijbehorende bedrag over te maken naar
IBAN NL22 INGB 0000 0093 24 t.n.v. NTKC, Leusden. Vermeld erbij om welk artikel het gaat en je lidnummer.
Boek 'Wat je thuislaat is meegenomen' (100 jaar NTKC) € 17,50
Boek 'Leven onder een linnen dak' € 5,00
Lidmaatschapbewijs € 5,00
Statuten en reglementen € 3,00

Deze prijzen zijn incl. verzendkosten.
Vlaggetjes van een terrein zijn alleen verkrijgbaar op het betreffende terrein.

Hoe kan ik caravanrechten krijgen?

Leden kunnen alleen met een caravan kamperen als zij daarvoor toestemming (caravanrechten) hebben ontvangen van het hoofdbestuur. Deze rechten worden in de regel altijd toegekend als de aanvrager ouder is dan 50 jaar en langer dan 7 jaar lid.
Als je aanvraag is toegewezen, ontvang je daarvan binnen 6 weken (maar meestal sneller) schriftelijk bericht, dat bij het kamperen aan de kampmeester getoond moet worden. Op het nieuwe carnet staat dan achter het lidnummer 'K400'.
Zie voor de maximale afmetingen van de caravan de reglementen (A. Reglement voor de clubcode).